Történelmünk

A kezdetektől napjainkig

Az együttes 1927-ben alakult. Szeremlei fiatal párok táncmulatságok bevezetéseként mutattak be saját szerkesztésű táncokat. Vezetőjük Dittler Lajos tanító lett.

Alapító tagok a Földesi kocsmában
Alapítók
Férfiak (balról): Hadházy Balázs, Kiss Zoltán,Sánta István, Csáki Albin, Földesi Ernő, Elek Zoltán, Jakus Dezső, Csáki Mózes, Kovács István, DITTLER LAJOS csoportvezető
Nők: Kiss Zoltánné Angyó Julianna, Sánta Istvánné Kovács Ilona, Hadházy Balázsné Keszthelyi Irén Csáki Albinné Kiss Ilona, Jakus Dezsőné Tóth Julianna, Dittler Lajosné, Csáki Mózesné Csősz Jusztina, Kovács Istvánné Jézus Tóth Julianna

Erre a társulatra építve csatlakoztak Paulini Béla néprajzkutató megkeresésére a Gyöngyösbokréta mozgalomhoz, melynek tagja is maradt az együttes egészen annak felbomlásáig, 1944-ig. Rendszeres résztvevői voltak a Budapesten megrendezett Szent Istvánnapi felvonulásoknak, eljutottak Erdélybe négyszer, és Hamburgba is 1938-ban. Legtöbbet előadott koreográfiájuk a Halászjelenet és a Szeremlei koszorúkötés volt.

Bokrétás csoport, középen Porkoláb Jánosné, Orján Éva
Hamburgi pillanatok

A háború után hamarosan újjáéledt a táncos élet Szeremlén. Dittler Lajos kántortanító vezetésével a szeremlei néptánckincsből összeállított táncokat vittek színpadra. Legsikeresebb az egész estés lakodalmas összeállítás volt. Pénzhiány miatt főként itthon léptek fel, nagy esemény volt, ha Érsekcsanádra vagy Kecskemétre eljuthattak.

Csoportkép az 50-es évekből

1961-től egyik lelkes táncos Scheidl Károly vette át a nyugdíjba vonuló Dittler tanár úr helyét. Egyszemélyes zenekarukkal,- Kovács Pál harmonikással lelkesen dolgoztak, ápolva a folytonosságot.

A 70-es évek csoportja a legendás bajai VÍZISZINPADON

A 70-es években a környékbeli falvak táncosaival karöltve megalakították a Bácska Együttest.
Így több fellépési lehetőség adódott, és táncos szakember felügyelete alá is került a csoport dr. Pálfy Csaba személyében. A 70-es évek végén jött össze egy lelkes „egy ívású” csapat, akikre Csaba bácsi is felfigyelt, és a hagyomány táncai mellett más tájegységek táncos anyagából készült koreográfiákkal–Sárköz(Pálfy Csaba), Rábaköz (Töreki Imre), Cigánd (Id. Ureczki Csaba), szatmár (Nagy Dezső)- bővült az együttes repertoárja. Ennek következtében 1980-ban a Pécsváradi Leányvásáron minősült át hagyományőrzőből néptáncegyüttessé.

Az 1980-ban minősült csoport Németországban

Közben fokozatosan becsatlakozott a csoport vezetésébe Kiss Dénes népművelő is, és néhány év közös vezetői munka után rá hárult az együttes irányítása. Az átminősüléssel megnyílt a csoport előtt a világ, és egymást követték a hazai és külföldi fesztiválokon való szereplések. Dr. Pálfy Csaba halála után (1983) egy évre ifj. Ureczki Csaba szakértő kezeibe került a társulat, majd egy ideig szakember felügyelete nélkül dolgozott a közösség.

Szekszárd, fellépés után a 80-as évek közepén

1986-tól Lévai Péter táncművész-táncpedagógus (akivel Csaba bácsi révén már korábban megismerkedett egy dél-alföldi koreográfia tanításakor a csoport) kezdett komoly táncos építő munkába az együttesben. Szakmai vezetése alatt fejlődött ki egy sok éven át együtt dolgozó csapat, amely a 90-es éveket végig táncolva komoly szakmai sikereket tudott elérni. Akkori párja- Kiss Zsuzsa- segítségével bevezette a táncosokat a dunamenti, szucsági, széki, szatmári, magyarszentbenedeki, somogyi, bagi táncanyagba, valamint sokat segített a szeremlei lépésanyag pontosításában és „újrafényezésében” is.

A leghosszabb ideig együtt táncoló csoport

Az együttes 1927-es megalakulásától kezdve folyamatos volt a tagok cseréje, a nemzedékek adták egymásnak a hagyományőrzés stafétabotját. Ma már csak néhány idős néni és bácsi emlékszik a gyöngyösbokrétás korra, lassan már csak magnófelvételek őrzik az emlékeket. Az utolsó nagy nemzedékváltás 2002 decemberében zajlott, amikor egyszerre hagyta abba 12 ”idős” táncos a közös munkát, és szinte teljesen az utánpótlás csoport vette át a hagyományok ápolását.

Nemcsak a tagok, hanem a vezetés is lecserélődött. A csoport irányítását Kisné Kovács Zsuzsa volt táncos, a szakmai vezetést Simon Gábor táncos, táncpedagógus vette kézbe. Gáborral új repertoárt épített fel a csoport, megőrizve a régi koreográfiákból is néhányat. Legsikeresebb az eleki-méhkeréki férfitáncra épülő Viharsarock című összeállítása volt. Mellette néhány vendég koreográfus is segítette a munkát, és természetesen felkértük Lévai Péteréket, hogy egy új szeremlei összeállítást tanítsanak a csoportnak.
Ezzel a koreográfiával 2010-ben Kiskőrösön arany minősítést ért el a csoport a Megyei Ifjúsági Néptáncversenyen. Érpataki táncokat a budapesti Vizi Tibor és felesége tanított, ők a Törekvés Táncegyüttes vezetői.

2004-ben a téli nagyműsor után

Simon Gábor 2006 őszén külföldre ment dolgozni, így azóta szakmai vezető nélkül –alkalmi segítőkkel dolgozik a társulat. Dolgoztak Gyebnár László néptáncművész-táncpedagógussal, aki a rimóci motívumkinccsel bővítette a csoport tudását. Ezt követően Ivanics László Iván táncoktatóval, akivel a táncszínház világába tettek egy kis kirándulást. Honfoglalás c. előadásukat bemutatták a kunszentmiklósi KURULTAJON, valamint Kecskeméten és a Balatonnál is. Sajnos már a 2003-as váltás csapatából is sokan elhagyták a csoportot, de szerencsére az utánpótlás nevelése biztosítja, hogy ne szűnjön meg a táncos hagyomány Szeremlén.

Az utánpótlásról

Az ifjúság táncos nevelése mindig is fontos ügy volt Szeremlén. Iskolai szakköri formában évtizedek óta zajlanak néptáncfoglalkozások.

A kezdetekben Dittler Lajos tanár úr, majd Scheidl Károly és felesége Scheidl Károlyné Molnár Rebeka sok éven át végezték ezt a fontos feladatot. A 80-as évek végétől Kisné Kovács Zsuzsa pedagógus vette át az aprónép oktatását, azóta alsós és felsős csoportban zajlik az utánpótlás nevelése. Besegített a munkába kezdetekben Soós Marianna, Bárdos Gabriella, Farkas Éva, Kenéz Róbert, majd a 2003-as váltás után Kovács Mihály és Tamás, Turi Barbara, Kovács Balázs, Kis Zoltán és Farkas Alexa. 2008, azaz a táncos szakközépiskola elvégzése óta Kis Zoltán, az együttes egyik táncosa vezeti a felsős csoportot. 2011-12-es tanévben az alsós csoport is új vezetőt kapott Róka Edit volt táncos személyében. Pénz hiányában mindkét csoportnak kevés fellépési lehetősége adódik. Rendszeresen megjelennek a falu ünnepein, iskolai rendezvényeken, és évtizedek óta részt vesznek a Nagybaracskai Gyermektáncszín bemutatón.

A legkisebbek 2011. márc.15-én.
Szeremlei Néptáncegyüttes 2011. március 15-én
2010. Pünkösd a Néptáncgála zárópillanata
2010. Idősek karácsonya, Disznótoros jelenet Művelődési Ház

Az együttes vezetői

 • 1927-1961 – Dittler Lajos kántortanító
 • 1961-1984 – Scheidl Károly volt polgármester
 • 1980-2002 – Kiss Dénes népművelő
 • 2003 – tól Kisné Kovács Zsuzsa tanító
Csoportvezetők a színpadon a 70 éves Jubileumi Emlékműsoron
A középső karéjban balról Scheidl Károly, Kiss Dénes, jobbról Kisné Kovács Zsuzsa

Művészeti vezetők

 • 1931-1944 – Paulini Béla
 • 1978-1983 – Pálfy Csaba
 • 1984-1985 – Ifj. Ureczki Csaba
 • 1986-2002 – Lévai Péter
 • 2003-2007 – Simon Gábor
 • 2011-től Kádár Ignác és Nagypál Anett

Zenekarok

 • Musi Peti és zenekara
 • Rácz Zsiga és zenekara
 • Kovács Pál harmonikás
 • Dávodi tamburazenekar 1978-tól
 • Pénzes zenekar 1987-től
 • Bácska Banda 1992-től

Fontosabb fellépések, külföldi utak

 • 1935 – Csatlakozás a Bokréta Szövetséghez
 • 1937 – Budapest, Rákóczi Ferenc szoboravató ünnepély
 • 1938 – Hamburg, Németország
 • 1939, 1940, 1942 – Erdély
 • 1944 – a Bokréta mozgalom vége
 • 1980 – Pécsvárad Leányvásár, Néptáncegyüttessé minősül a csoport
 • 1981, 1983, 1987 – Türkheim NSZK
 • 1982, 1983 – Doroszló, Jugoszlávia
 • 1983 – Modena, Olaszország
 • 1984 – Gunnebobruk, Svédország
 • 1986 – Lengyelország
 • 1991 – Modena, Olaszország
 • 1997 – Kas, Törökország folklórfesztivál
 • 1997 – 70 éves Jubileumi Emlékműsor
 • 1998 – Görögország folklórfesztivál
 • 2000 – Milleneumi Falulakodalmas rendezvénysorozat
 • 2001 – Pünkösdi Ladikázás újjáélesztése
 • 2001 – Dunamenti Folklórfesztivál
 • 2001 – Miranda di Ebro Spanyolország, nemzetközi folklórfesztivál
 • 2002 – Licata folklórfesztivál, Olaszország, Szicília
 • 2003 március 15. – „SZEREMLE KÖZSÉGÉRT” kitüntetés elnyerése
 • 2004 – Dunamenti Folklórfesztivál
 • 2006 – Zamosc-Lengyelország nemzetközi folklórfesztivál
 • 2007 -80 éves Jubileumi Emlékműsor
 • 2008 – az első Borsoskalács Fesztivál
 • 2008 – Kurultaj, Kunszentmiklós
 • 2008 – Csángó Hétvége Gyimesfelsőlok-Erdély
 • 2009 – Székelykeve-Szerbia
 • 2010 – Falulakodalom, Pünkösdi Ladikázás és Borsoskalács Fesztivál
 • 2010 – Budva, Montenegro nemzetközi folklórfesztivál